MEDI AMBULANCE S.R.O.

MUDr. Daniela Urbanová

Naše ordinace praktického lékaře pro dospělé se nachází v nově zrekonstruovaných prostorech přímo v centru města Lanškroun.

Ordinační hodiny

 

Pondělí 8:00 – 12:00
bez objednání
12:45 – 15:00
objednaní
Úterý 8:00 – 12:00
bez objednání
12:45 – 18:00
objednaní
Středa 8:00 – 9:30
bez objednání
9:30 – 12:00
objednaní
12:45 – 15:00
objednaní
Čtvrtek 8:00 – 12:00
bez objednání
Pátek 8:00 – 11:00
bez objednání
11:00 – 13:00
objednaní

Čekárna se otevírá v 7:30. Od 7:30 – 8:00 odběry krve.
Příjem pacientů končí 30 minut před koncem pracovní doby.

Zdravotní péče

Poskytujeme diagnostickou, léčebnou a preventivní péči, pravidelné preventivní prohlídky, ošetření drobných poranění, předoperační vyšetření, posouzení zdravotní způsobilosti, návštěvní službu, pravidelné očkování.

Ordinace je vybavena moderním EKG přístrojem, glukometrem na měření hladiny cukru v krvi, přístrojem na stanovení INR pro měření krevní srážlivosti (např. při užívání Warfarinu) a přístrojem na stanovení CRP (pomoc při diagnóze zánětlivých stavů). Nově disponujeme zařízením holter, které umožnuje 24
hodinové měření krevního tlaku.

Jsme smluvním partnerem těchto pojišťoven

211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva Vnitra ČR
207 – OZP
201 – VoZP
205 – ČPZP
111 – VZP

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

Potravinářský průkaz 500,- Kč
Řidičský průkaz 18 – 65 let 500,- Kč
Řidičský průkaz nad 65 let 200,- Kč
Řidičský průkaz – rozšíření 200,- Kč
Pojistná událost, bolestné 500,- Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 200,- Kč
Potvrzení ke schopnosti studia 100,- Kč
Zbrojní, svářečský průkaz 500,- Kč
Vstupní prohlídka (pracovně lékařská prohlídka) 500,- Kč
Výstupní prohlídka (pracovně lékařská prohlídka) 500,- Kč
Periodická prohlídka (pracovně lékařská prohlídka) 500,- Kč

Závodní péče

Pracovnělékařské služby v oblasti závodní preventivní péče poskytujeme smluvním partnerům (zaměstnavatelům) podle individuálních požadavků a platné legislativy.

Nabízíme spolupráci při zajišťování požadavku na zdravé pracovní podmínky, zásady prevence, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, eliminaci rizik a faktorů přispívajících ke vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce.

Provádíme zdravotní dohled nad faktory práce a pracovního prostředí a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě lékařské preventivní prohlídky provedené v souvislosti s prací. Provádíme všechny typy lékařských preventivních prohlídek (vstupní, periodické, po dlouhodobé pracovní neschopnosti, při změně zaměstnání, speciální prohlídky nařízené orgánem ochrany veřejného zdraví, výstupní prohlídky při ukončení pracovního poměru, a to i ze zdravotních důvodů, a následné prohlídky po ukončení pracovního poměru).

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti preventivní medicíny garantujeme vysokou kvalitu lékařských preventivních prohlídek.

Kontakt

MEDI AMBULANCE S.R.O.
MUDR. DANIELA URBANOVÁ

+420 465 324 353

ordinace@mediambulance.cz

náměstí J.M. Marků 57 (nad lékárnou Energia)
563 01
Lanškroun
IČ: 28854101